Betalningsansvar vid drivande av rörelse - ansvarsgenombrott?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Uttrycket ansvarsgenombrott förknippas i allmänhet med att aktieägarna i ett aktiebolag, trots ansvarsbegränsningen i 1 kap. 3 § ABL, görs ansvariga för aktiebolagets förpliktelser. Principen sägs ha utvecklats i praxis och antas ha tillämpats i avgöranden från Högsta domstolen (HD). Syftet med denna artikel är att undersöka i vilken mån det i rättspraxis från HD finns stöd för en sådan föreställning. De rättsfall som ofta åberopas som exempel på ansvarsgenombrott analyseras i artikeln utifrån några av de alternativa förklaringar som framförts, närmare bestämt bulvanskap, namnlån och skadeståndsrättsligt ansvar för självständig driftsledning. Kan utgången i rättsfallen ges en annan förklaring, visar det att rättsfallen ifråga inte på något okontroversiellt sätt kan ge stöd åt förekomsten av ansvarsgenombrott i svensk rätt.

Detaljer

Författare
  • Johan Svensson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

  • aktiebolagsrätt, förmögenhetsrätt, ansvarsgenombrott
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)235
Antal sidor269
TidskriftJuridisk Publikation
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej