Between Nature and Modernity: Agroecology as an alternative development pathway: the case of Uganda

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Jordbruksmodernisering har dramatiskt ökat tillgången till mat på global nivå, men till ett högt pris för miljön. Idag efterlyser många ett ’paradigmskifte’ i jordbruket, även flera stora mainstream-institutioner. Med ett skifte till vad? Under senare år har det synts en ökande tilltro till agroekologi, ett alternativ som syftar till att förstå och bedriva jordbruk som komplexa agroekosystem. Från ett utvecklingsperspektiv anses detta alternativ ha potential att inte bara bidra till hållbarhet, men även att utgöra en inkluderande utvecklingsmodell tack vare agroekologins särskilda tillämpbarhet för småbrukare med begränsad tillgång till kapital. Uganda är ett av många länder i Afrika söder om Sahara där det finns stora förhoppningar om jordbruksutvecklingens roll i fattigdomsbekämpning, ekonomisk tillväxt och förbättrad matsäkerhet. Dock uppmärksammas sällan agroekologin, trots dess löfte att kunna minska spänningen mellan utveckling och hållbarhet.
Syftet med denna avhandling är att förstå om, och hur, agroekologi har potential att utgöra en önskvärd och gångbar alternativ modell för jordbruksutveckling, samt att bidra med insikter om möjligheterna att faktiskt uppnå detta alternativ i Uganda. Detta gör jag genom en forskningsstrategi som har rötter i kritisk modernitet, kritisk realism och emancipatorisk samhällsvetenskap, och genom att kombinera fältarbete med sekundär data i en interdisciplinär ansats. Avhandlingen är strukturerad kring tre sammanlänkade uppgifter. I den första delen utvecklar jag en kritik av konventionell jordbruksmodernisering, med fokus på modellens interna begränsningar och motsägelser. Jag visar även hur en särskilt problematisk form av jordbrukspolitik har tagit form i Uganda under den nuvarande NRM-regimen. I den andra delen granskar jag de påståenden som framhåller agroekologin som en hållbar och gångbar alternativ modell för jordbruksutveckling, vilket jag finner övertygande bevis för. Vid en närmre analys av hur detta alternativ implementeras i Uganda idag, och av vem, finner jag att det framför allt används och eftersträvas av aktörer inom civilsamhället och akademiska institutioner. Dessa aktörer ser ofta agroekologin som en del av ambitionen att åstadkomma ’modernisering underifrån’, där småbrukares intressen och förutsättningar sätts i centrum. Agroekologi bidrar mer konkret genom att tillhandahålla principer för hållbart och lokalt anpassat jordbruk. Dock belyser jag även omfattande strukturella hinder för agroekologi, som kräver mer uttalat ifrågasättande av den sorts modernisering som idag sker ’uppifrån’. I den tredje delen utforskar jag därför förutsättningarna för politiskt engagemang och bredare mobilisering för agroekologi i Ugandas civilsamhälle, genom att analysera dess historiska utveckling samt rådande trender på nationell och lokal nivå.
Utöver insikter om den specifika dynamik som kännetecknar agrar förändring i Uganda gör avhandlingen två huvudsakliga bidrag: 1) den teoretiserar agroekologi och dess roll i jordbruksutveckling, och bidrar därmed till nytänkande kring modernitet inom jordbruk, och 2) den för hållbarhetsvetenskapen framåt genom att använda emancipatorisk samhällsvetenskap som ett verktyg för att uppnå fältets ambition att bedriva forskning som är både kritisk och problemlösande.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • hållbarhetsvetenskap
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 mar 21
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-982201-7-9
Elektroniska ISBN978-91-982201-8-6
StatusPublished - 2018 feb 28
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2018-03-21 Time: 10:15 Place: Ostrom, Biskopsgatan 5, Lund External reviewer(s) Name: Osbahr, Henny Title: Associate Professor Affiliation: University of Reading, UK ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Ellinor Isgren, 2016 mar 8, I: International Journal of Agricultural Sustainability. 14, 4, s. 428-447

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)