Bevara de värdefulla skogar som ännu finns kvar i Sverige

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Abstract

DN Debatt: Sverige har åtagit sig att skydda 20 procent av landets land- och sötvattensområden till 2020. Men hittills har bara 4–5 procent av den omfattande produktiva skogen bevarats. För att nå de demokratiskt beslutade målen måste Skogsstyrelsens beslut om stopp för inventering av nyckelbiotoper hävas, skriver sju forskare.

Detaljer

Författare
 • Lars Ericson
 • Per-Anders Esseen
 • Frank Götmark
 • Håkan Hytteborn
 • Margareta Ihse
 • Jan Lagerlöf
 • Honor C Prentice
Enheter & grupper
Externa organisationer
 • Uppsala universitet, Historiska institutionen
 • Umeå University
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Swedish University of Agricultural Sciences
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

 • Ekologi
Originalspråksvenska
Antal sidor1
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningDagens nyheter (DN debatt)
StatusPublished - 2017 apr 12
PublikationskategoriPopulärvetenskap