Bidragsbedrägeri

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Bidragsmissbruk har under lång tid varit föremål för debatt i vårt land. Därvid har bl.a. diskuterats om frekvensen av missbruk är hög och om de rättsvårdande myndigheterna har tillräckliga möjligheter att beivra detta missbruk. Kännetecknande för bidragsmissbruk är att det riktar sig mot det allmänna. Det rör sig om allmänna medel, som tas i anspråk på otillåtna sätt. Arbetet inriktar sig huvudsakligen på det straffrättsliga området, eftersom man utgår från brottsbalkens bedrägeribestämmelse och dess förutsättningar vid beivrande av bidragsbedrägeri. Efter redogörelsen för den rättsliga ramen för bidragsmissbruk och bidragsbedrägeri behandlas de olika administrativa myndigheternas kontrollverksamhet och prövning av misstänkta bidragsmissbruk. Studiet av några andra länders lösningar på de rättsliga och praktiska problemen med bidragsbedrägeri visar på tänkbara alternativ för svensk rätt.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkAllowance Fraud
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1992 feb 23
Förlag
  • Juristförlaget i Lund
Tryckta ISBN91-7598-738-4
StatusPublished - 1996
PublikationskategoriForskning