Biologisk mångfald

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Abstract

Klimatförhållandena har stor betydelse för om en art kan ha livskraftiga populationer på en viss plats, både genom direkta effekter på organismerna, och indirekta effekter på andra arter i ekosystemet, det vill säga arter som den är beroende av, predatorer och konkurrenter.

Den biologiska mångfalden är viktig för ekosystemens förmåga att klara klimatförändringar.

Vårt användande av landskapet kan komma att anpassas till klimatförändringarna, och detta kan få stora effekter på den biologiska mångfalden, utöver de direkta klimateffekterna.

I Skåne är en viktig del av den biologiska mångfalden knuten till kusten, och förändringar av havsnivån är därför en viktig faktor för naturvårdsarbetet.

Klimatförändringarna skapar ett behov av spridningsvägar mellan habitat av rätt kvalitet. Detta är nödvändigt eftersom omvandlingen av det skånska landskapet lett till att de flesta arternas habitat har minskat, försämrats och blivit starkt fragmenterade.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationKlimatsäkrat Skåne
RedaktörerMarianne Hall, Emma Lund, Markku Rummukainen
FörlagCentrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Sidor81-90
Volym2
ISBN (tryckt)978-91-981577-4-1
StatusPublished - 2015
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

Namn
Volym2