Bioolja från befintliga kraftvärmeverk-en systemstudie: Sammanfattning av ett forskningssamarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Karlstad universitet och Kraftringen Energi

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Samhällets pågående omställning mot minskade utsläpp av växthusgaser kräver bland annat stora mängder fasta biobränslen och flytande biodrivmedel. Den svenska biobränslepotentialen domineras av bi- och restprodukter från skogen, som sågspån från sågverken och grenar och toppar (sk grot) från avverkning av skog. Att omvandla trä till flytande bränslen med hög omvandlingseffektivitet är utmanande, och kräver kommersialisering av ny och innovativ teknik. Behovet av flytande biodrivmedel i transportsektorn har därför hittills framför allt tillgodosetts genom import. Ett utökat och resurseffektivt utnyttjande av den inhemska potentialen av biomassa från skogen skulle kunna vara en viktig komponent i att nå både målet om ett fossilfritt samhälle och mål om miljömässig hållbarhet och spårbarhet för råvaran.

Kraftvärmesektorn är i stora delar redan fossilfri och hanterar redan idag inhemska fasta bio-bränslen från skogen. I befintliga kraftvärmeverk finns potential för ökad nyttjandegrad av anläggningen, en befintlig infrastruktur för bränslehantering och möjlighet till värmeavsättning i fjärrvärmenät. Detta skapar förutsättningar för att i tillägg till el och värme komplettera med processer för produktion av flytande energibärare från inhemska, spårbara och hållbara biobränslen från skogen.

I denna skrift sammanfattas ett forskningsprojekt där möjligheten att vidareutveckla en befintlig kraftvärmeanläggning genom integrerad produktion av pyrolysolja undersökts. Vi har ställt oss frågor som: Kan vi åstadkomma inhemsk produktion av flytande bränsle från skogsbaserade fasta biobränslen genom att kraftvärmeproduktion kombineras med pyrolysoljeproduktion? Kan detta förbättra konkurrenskraften för kraftvärmeverket vid ett framtida vikande behov av fjärrvärme inom bostadssektorn? Vad innebär möjligheten att bli producent av pyrolysolja både för egen förbrukning och för andra marknader som transportsektorn, för kraftvärmeverket och för klimatet?

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Karlstad University
  • Kraftringen energi AB
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Energisystem
  • Bioenergi

Nyckelord

  • pyrolys, bioolja, kraftvärme, fossilfri, växthusgaser
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund, Sweden
FörlagMiljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet
UppdragsgivareSwedish Energy Agency
Antal sidor20
UtgåvaRapport 123
ISBN (tryckt)978-91-86961-49-7
StatusPublished - 2021 jun
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Lovisa Björnsson, Malin Pettersson, Pål Börjesson, Peter Ottosson, Christer Gustavsson & Jörgen Samuelsson

Swedish Energy Agency

2018/11/012021/06/30

Projekt: Forskning

Malin Pettersson, Lovisa Björnsson, Pål Börjesson, Fredric Bauer & Liisa Fransson

Kraftringen energi AB

2017/01/162022/12/31

Projekt: UppdragsforskningSamarbete med industri

Visa alla (2)