Bjälklag på jord : grundläggningsdjup

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Grundläggning med "platta på mark" eller riktigare "bjälklag på jord" kan ske med kantförstyvad platta eller med platta och grundmurar. Enligt Svensk Byggnorm 67 är grundläggningsdjupet enligt huvudregeln 0,25 m. Grundläggningsdjup måste emellertid knytas till ett stort antal förutsättningar. Genom tillgång till datorberäkningsmetoder och stora datorer har det blivit möjligt att noga teoretiskt studera temperaturer och frostnedträngning. I rapporten granskas olika faktorers inverkan på frostnedträngningen. Intill en byggnad ges möjlighet till en mera nyanserad bedömning av frostnedträngning och grundläggningsdjup. Ett förslag till ändring av Svensk Byggnorm ges också. Genom ett stort antal diagram, baserade på datorberäkningar, ges läsaren möjlighet till bedömning av egna okonventionella konstruktioner. En uppföljning av rapporten sker i "Bjälklag på jord - värmeisolering och golvtemperaturer", R41 :1973.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Geoteknik
  • Husbyggnad

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagByggforskningsrådet (BFR)
Antal sidor112
Volym1973:40
ISBN (tryckt)91-540-2131-6
StatusPublished - 1973
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnRapport / Byggforskningen
Volym1973:40
ISSN (tryckt)0346-5616