Boken och praktiken att översätta text: Översättning och kompilatorisk kunskapspraktik i exempel från svenskt 1500-tal

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. Kunskapscirkulation och översättningspraktik under tidigmodern tid

    Brilkman, K. (Talare), Nilsson Hammar, A. (Talare), Linnea Bring Larsson (Talare)
    2019 maj 10

    Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation