Bokens rematerialisering i det digitala rummet : historiska spår och förlusten av titelspecifik materialitet.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Bibtex

@conference{82194ad1aec84a3898a00059c45367fd,
title = "Bokens rematerialisering i det digitala rummet : historiska sp{\aa}r och f{\"o}rlusten av titelspecifik materialitet.",
abstract = "Jag har tidigare behandlat det jag kallar kodexsimualtioner, d.v.s. s{\aa}dana digitala b{\"o}cker som gjorts bl{\"a}dderbara och som allts{\aa} simulerar kodexens fysiska s{\"a}rdrag. (Lundblad 2007) Jag vill i detta paper f{\"o}ra diskussionen av bokens och litteraturens materialitet i den digitala kulturen vidare genom att unders{\"o}ka hur de meningsskapande uttryck som fogat sig till ett litter{\"a}rt verk i form av olika utg{\aa}vors fysiska och formgivningsm{\"a}ssiga s{\"a}rdrag rematerialiseras, omskapas eller suddas ut i digitaliseringen av samma verk. Jag kommer ocks{\aa} att diskutera vad den elektroniska h{\aa}rdvaran g{\"o}r med litteraturen och upplevelsen av den. H{\aa}rdvaran ers{\"a}tter, tillsammans med mjukvaran, boken. Mjukvaran medierar det abstrakta verket, ungef{\"a}r som tryckf{\"a}rgen gjort tidigare. Den st{\"o}rsta skillnaden h{\"a}rvidlag {\"a}r att varje enskilt verk genom digitaliseringen skiljs fr{\aa}n sin specifika materialitet, den titelspecifika materialiteten, dokumentet, f{\"o}r att ist{\"a}llet f{\aa} dela materialitet med allt annat som medieras via datorn i fr{\aa}ga. Hanteringen av b{\"o}cker och datorer skiljer sig {\aa}t, dock tycks vissa parametrar, peritextuella och formgivningsm{\"a}ssiga, bevaras och jag misst{\"a}nker att det har med betydelsen av kroppens medverkan i den epistemologiska eller estetiska processen att g{\"o}ra. Att bl{\"a}ddra, exempelvis, skulle kunna betraktas som ett l{\"a}sningens gr{\"a}nssnitt p{\aa} kroppslig niv{\aa}. F{\"o}r rummet, de litter{\"a}ra verkens fysiska space, bokhyllan etc, bli skillnaden desto st{\"o}rre eftersom detta fullst{\"a}ndigt t{\"o}ms.",
keywords = "digital materiality, digital materialitet, e-boken, papperb{\"o}cker, bokhistoria, analoga b{\"o}cker, digitala b{\"o}cker, analog-digital, kodexsimuletion, kodex",
author = "Kristina Lundblad",
note = "<a href={"}http://tekstvidenskab.inss.ku.dk/aktiviteter/digitalmaterialitet2012/#lundblad{"}>http://tekstvidenskab.inss.ku.dk/aktiviteter/digitalmaterialitet2012/#lundblad</a>; null ; Conference date: 05-10-2012",
year = "2012",
language = "svenska",

}