Bra mat och dåliga varor: Om förtroendefulla relationer och oroliga reaktioner på livsmedelsmarknaden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract
Vad vet vi egentligen om maten vi äter? Vem producerar den och var kommer den ifrån? Hur vet vi att vi inte blir sjuka av den? Är svenskt kött bättre än annat kött? Varför väljer en del konsumenter att handla mat i gårdsbutiker eller på grönsaksmarknader istället för i butik? Frågorna kring maten är många. Avståndet mellan producent och konsument är idag stort och innan råvaran har hamnat i hushållets kylskåp har den hunnit passera en rad mellanhänder. Att vi funderar kring vad som kan ha hänt på vägen tycks oundvikligt. I avhandlingen ”Bra mat och dåliga varor – om förtroendefulla relationer och oroliga reaktioner på livsmedelsmarknaden” diskuteras situationer på en modern livsmedelsmarknad. Här sätts förtroende för moderna produktionssystem på prov genom kritik mot livsmedelsindustrin och nya uppfattningar om hur mat bör produceras och konsumeras. Genom fyra empiriska nedslag på livsmedelsmarknaden beskrivs hur en rad skilda aktörer hanterar situationen: konsumenter som reagerar på galna kosjuke-larmet, matentusiasm som uttrycks på en vegetarisk matlagningskurs, primärproducenter som ägnar sig åt livsmedelsförsäljning direkt från gården samt organisering av och konsumtion på grönsaks- och fruktmarknader. Utifrån dessa nedslag beskrivs människors förhållande till mat som präglat av en spänning mellan tillit och misstro. I denna spänning uppstår kritik och behov av nya lösningar. Dessa formuleras, ifrågasätts och förändras på en ständigt rörlig livsmedelsmarknad och genererar på så vis ständigt nya föreställningar om bra mat och dåliga varor.

Detaljer

Författare
  • Charlotta Ljungberg
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • Företagsledning, Sociologi, Livsmedelsteknik
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 okt 22
Förlag
  • Department of Sociology, Lund University
Tryckta ISBN91-7267-097-5
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2001-10-22 Time: 10:15 Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lunds universitet External reviewer(s) Name: Holm, Lotte Title: [unknown] Affiliation: Forskningsinstitut for Human Ernaering, Frederiksberg ---