Breaking the patientification process - through co-creation of care, using old arctic survival knowledge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Syfte: Cancerforskning och relaterade innovationsprocesser saknar ofta en viktig komponent; patientdeltagande. Vi nyanalyserar tre studier (a-c) för att undersöka hur teorin Nuets förnöjsamhet kan användas för att förbättra patientens deltagande och psykosociala hälsa.
Metod: Vi återanalyserade data från den klassiska grundade teoristudien om Nuets förnöjsamhet, baserad på fyra års observation och 14 intervjuer. Den förklarar ett sätt att hantera liv nära döden och sjuklighet. I farans närhet liknar den studerade kulturen cancerpatienters sammanhang. I de två ytterligare studierna som ingått användes fokusgruppsintervjuer med 19 cancerpatienter och 17 anhöriga till cancerpatienter i södra Sverige.
Resultat: Vi synliggör en process där cancerpatienter lär sig att vara undergivna och att det stöd de får från vårdgivare kan vara kontraproduktivt för livstillfredsställelse; en patientifieringsprocess. Vi presenterar alternativa sätt för människor att hantera frågor som hopp, väntan, kunskapsluckor och vårdnavigering samtidigt som de lever med cancer. Vi introducerar ett alternativ till patientifiering och passiva patienter där aktiva patienter skapar sin egen trygghet och verkligen deltar i sin vård.
Slutsatser: Vi föreslår kliniska studier för att införa en sådan övergång från patientifiering till samskapande av vård.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Linnaeus University
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Annan teknik
  • Socialt arbete

Nyckelord

  • cancer, samskapande, väntan, rehabilitering, patientperspektiv, innovation, identitet, hopp, hälsa, design thinking
Bidragets titel på inmatningsspråkBryta patientifieringsprocessen - genom samskapande av vård, med hjälp av gammal arktisk överlevnadskunskap
Originalspråkengelska
Artikelnummer1926052
Antal sidor12
TidskriftInternational Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Volym16
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2021 maj 11
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa