Bygga - Bruka - Riva : Energianvändning i småhus ur ett kretsloppsperspektiv

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Abstract

Detta arbete avgränsas till att behandla energianvändning i småhus. Studien omfattar tre småhus som byggts för utställningen Bo92 i Örebro. Syftet med studien är att beräkna och ta fram kunskaper om den totala energiåtgången under en byggnads hela livscykel. Användningstiden för husen är antagen till 50 år.

Detaljer

Författare
  • Karin Adalberth
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Husbyggnad

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Arne Elmroth, handledare
Förlag
  • Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola
Tryckta ISBN91-88722-04-X
StatusPublished - 1995
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data