Causal links of past climate change in Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 climate models

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Klimatsystemet påverkas av diverse externa faktorer (vulkanism, solaktivitet och förändringar i växthusgaskoncentration) och dess eget interna klimatvariabilitet. När man utvärderar orsakerna till tidigare klimatförändringar är det viktigt att öka vår kunskap om påverkan från externa faktorer samt förstå sambandet mellan de större interna faktorer som styr klimatet för att kunna förutsäga framtida klimatextremer.
Denna avhandling använder Grangers kausalitetstest för att undersöka effekterna av externa faktorer på lufttemperaturen nära markytan (SAT) under kortare tidsskalor (kortare än 10 år) för det senaste årtusendet (850-1850 e.Kr.). Dessutom undersöks solens påverkan på lågfrekvensvariabilitet för Nordatlanten. Också det dubbelriktade kausala förhållandet mellan El Niño – sydlig oscillation (ENSO) och den Indiska oceanen dipolen (IOD) utvärderas. Den huvudsakliga data som används i denna avhandling är från "Coupled Model Intercomparison Project 5” (CMIP5) simuleringarna.
Resultaten i denna avhandling stöder slutsatsen om en robust påverkan från vulkanism på SAT i förindustriella tider under de senaste 1000 åren. Dessutom visar resultaten att det finns en solsignal i SAT i tropiska och subtropiska regioner medan påverkan från växthusgaser på regional SAT är svag och osäker. Utöver det kan solen eventuellt ha en påverkan på vintertemperaturen vid havsytan (SST) i Nordatlanten, på tidsskalor över flera århundraden, medan sambandet mellan solens påverkan och den Nordatlantiska oscillationen är svagt. Resultaten visar att påverkan från ENSO på IOD är svagare i flera modeller än resultatet i återanalyserad data samtidigt som påverkan från IOD på ENSO är robust i de flesta modeller och även i återanalyserad data.
Övergripande bidrar resultaten i denna avhandling till ökad kunskap om påverkan från externa faktorer på regionala klimatförändringar och ökar förståelsen för orsaksambandet mellan ENSO och IOD.

Detaljer

Författare
  • Thanh Le
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Klimatforskning
  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Multidisciplinär geovetenskap

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2016 okt 21
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences
Tryckta ISBNISBN 978-91-87847-24-0
Elektroniska ISBNISBN 978-91-87847-25-7
StatusPublished - 2016
PublikationskategoriForskning

Relaterad forskningsoutput

Le, T., 2015, I : Atmospheric Science Letters. 16, 3, s. 285-290

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)

Related projects

Visa alla (1)