Cellular Barcoding Links B-1a B Cell Potential to a Fetal Hematopoietic Stem Cell State at the Single-Cell Level

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Switching ON Fetal B Lymphopoiesis

    Trine Kristiansen, 2018, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 75 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)