Characterization of odorant receptors from a non-ditrysian moth, Eriocrania semipurpurella sheds light on the origin of the sex pheromone receptors in Lepidoptera

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter