Chronic Respiratory Disorders and Their Treatment among Older People with Intellectual Disability and/or Autism Spectrum Disorder in Comparison with the General Population

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Äldre med utvecklingsstörning, hälsa och dödlighet, vårdutnyttjande och social välfärd: en svensk nationell longitudinell populationsstudie

    Gerd Ahlström, Jimmie Kristensson, Magnus Sandberg, Anna Axmon, Petra Björne, Lena Nylander, Barry Karlsson, Nawi Ng, Magnus Tideman & Eva Flygare Wallen

    Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte), Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne

    2015/01/012018/10/31

    Projekt: Forskning