Civilrätten som kraftkälla för hållbar utveckling

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Abstract

Klineterna vänder sig knappast till sina advokater för att få veta vad de inte får göra, utan för att få klart för sig hur de ska göra det de vill göra. I en tid när allt fler och allt starkare mänskliga viljor gör sig gällande för att främja utvecklingen av hållbara samhällen, kan den förutseende advokaten stärka sin roll som klientens bästa rådgivare. Till de instrument som står advokaterna till buds för att ge stöd åt hållbarhetsarbete bland företag, organisationer, yrkesmänniskor och privatpersoner hör, förutom processuella rättsmedel, bolagsordningar, testamenten, avtal, arbetsordningar, emissionsprospekt, fusionsplaner och andra betydelsebärande styrmedel med rättslig verkan. Det som krävs är tankeprocesser, lyhördhet och kreativitet, snarare än vanemässigt bruk av färdiga standardlösningar. I artikeln presenteras tre exempel som illustrerar betydelsen av civilrättsliga funktioner i förhållande till hållbarhetsnormer av det slag som återspeglas i FNs Agenda 2030. Exemplen rör processrättens kraft, funktionella avtalskonstruktioner och styrning genom stadgar eller bolagsordning.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Civilrätt, hållbar utveckling, rättssociologi, avtal, bolagsordning, stadgar, Agenda 2030
Originalspråksvenska
Sidor46-50
Antal sidor5
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningAdvokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund
StatusPublished - 2019 apr
PublikationskategoriForskning