Competing Decay-out Mechanisms of the Yrast Superdeformed Band in 59Cu

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2002
  2. The Nucleus 59Cu - Complex Structure, Shape Evolution, Exotic Decay Modes

    Andreoiu, C., 2002, University of Liverpool. 139 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)