Concomitant use of dronedarone with dabigatran in patients with atrial fibrillation in clinical practice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Anticoagulant and antiarrhythmic agents for atrial fibrillation

    Natalia Mochalina, 2017, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 81 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)