Datahanteringsplaner (DHP) – reflektioner bland ett antal Lundaforskare och från vissa forskningsfinansiärer

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Abstract

I följande rapport redovisar vi resultatet från en utvärdering av datahanteringsplaner genomförd under 2016. Rapporten har följande disposition: bakgrund kring begreppet datahanteringsplaner, syfte och mål, avgränsningar, intressentanalys, risker, metod, resultat från forskarnas utvärdering, resultat från enkät till forskningsfinansiärer och slutligen en sammanfattning och rekommendation.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • Datahanteringsplaner, data management, interview study, research data
Originalspråksvenska
FörlagLunds universitet
Antal sidor17
StatusPublished - 2016 nov 10
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data