Dataspelande inte orsak till dåliga skolresultaten

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Abstract

Vi forskare som står bakom den här artikeln har tidigare kritiserat debatten kring nät- och dataspelsberoende för att vara missvisande. Vi menar att nättid eller dataspelande i sig inte har något att göra med vare sig försämrade studieresultat eller rubbad dygnsrytm. Forskningen har på senare år antytt att överdrivet dataspelande bör ses som ett uttryck för underliggande problem, på samma sätt som överdrivet engagemang i vad som helst kan vara uttryck för underliggande problem.

Detaljer

Författare
  • Daniel Kardefelt-Winter
  • Marcin De Kaminski
  • Elza Dunkels
  • Håkan Hydén
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle
Originalspråksvenska
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningDagens nyheter (DN debatt)
StatusPublished - 2014 mar 1
PublikationskategoriPopulärvetenskap