David Humes politiska och ekonomiska essäer: Förord

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

David Humes (1711-1776) essäer om politik och ekonomi som publiceras i denna volym präglas, liksom hela Humes filosofiska verk, av en strävan att göra filosofi till en i historien och erfarenheten förankrad vetenskap om människan. Enligt Hume – den kanske mest tongivande tänkaren inom den skotska upplysningen – hade filosofin i hög grad kommit att präglas av ogrundade antaganden, föreställningar och ren vidskepelse. Filosofiska system som byggts på teologiska grundsatser och trosvissa idéer om människans innersta natur, viljans frihet, verklighetens metafysiska byggstenar och den av naturen eller Gud givna moralens oföränderlighet förutsatte en massa saker som vi människor inte kan veta någonting om, som inte går att iaktta, som det inte finns någon erfarenhet av och som inte ens är begripliga utanför ett teologiskt ramverk. Denna skeptiska hållning till det opåvisade och blott antagna är mycket tydlig i Humes politiska essäer, som här görs tillgängliga på svenska och som presenteras och tolkas i detta introducerande kapitel.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationTankar om ett fullkomligt samhälle: Filosofiska essäer inom politik och ekonomi
Förlagh:ström - Text & Kultur
Sidor7-17
ISBN (tryckt)978-91-7327-154-7
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej