De nordiska EEC-avtalens förhållande till intern rätt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Uppsatsen belyser de nordiska frihandelsavtalens genomslag i den interna rättsordningen i gemenskapen och de nordiska länderna. Tradition och rättspraxis i länderna belyses: Hur införlivas internationella överenskommelser: Vilken verkan får sålunda införlivade regler; och Vad gäller vid rättsliga konflikter. Uppsatsen behandlar därefter den faktiska behandlingen av frihandelsavtalen och speciellt dess konkurrensregler.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)133
TidskriftTidsskrift for Rettsvitenskap
StatusPublished - 1977
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data