De villkorligt frigivna : relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Vad får buddhister i dagens moderniserade Thailand att ge stora delar av sin inkomst till munkar? Och varför är det så viktigt att munkarna framstår som oegennyttiga och undviker fysisk kontakt med kvinnor?

Frågorna behandlas utförligt i denna religionsantropologiska studie, baserad på en längre tids fältarbete i centrala, norra och nordöstra Thailand. Sociala och politiska ståndpunkter bakom öppna teologiska konflikter under krisåren 1997-2001, synliggörs och kontextualiseras. Ett komplext samspel mellan munkar och lekfolk framträder, där vissa överträdelser tycks allvarligare än andra eftersom de anses åderlåta munkarnas generativa funktion. Studien visar hur munkarna särskiljs från lekfolket och vilka former samspelet mellan de två kategorierna buddhister tar. Vidare diskuteras hur argument om vikten av att vara självförsörjande och att uppmärksamma buddhistiska ideal, endast ytligt döljer en kritik mot dem som förknippas med det nya Thailand.

Detaljer

Författare
  • Pierre Wiktorin
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2005 maj 13
Förlag
  • Almqvist & Wiksell International
Tryckta ISBN91-22-02118-3
StatusPublished - 2005
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data