Defining regional public transport

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

I studier av resenärernas, och potentiella resenärers, preferenser är den geografiska skalan en intressant parameter: lokalt, regionalt, interregionalt. Det finns emellertid ingen tydlig bild av gränsdragningarna däremellan. Ett antal möjliga definitioner har identifierats i litteraturen, men dessa definitioner är tämligen vaga och använder dessutom olika typer av indikatorer. I syfte att reda ut begreppen och utforska tolkningen av begreppet regionalt resande i kollektivtrafikbranschen har en enkätundersökning genomförts. Totalt erhölls 290 ifyllda enkäter, från 40 olika länder. Alla kontinenter är representerade i undersökningen, men merparten av enkätsvaren kommer från Nordamerika och Europa. Resultaten understryker betydelsen av att upprätthålla en distinktion mellan funktionella och tekniska attribut, vilket innebär att faktorer såsom fordonstyp och hastighet inte bör inkluderas i definitionen. I stället visar resultaten av enkätstudien en tydlig preferens bland respondenterna för antingen administrativa eller ett funktionella kriterier. Av dessa båda alternativ är en funktionell definition bäst lämpad, mot bakgrund av syftet att studera resenärers preferenser. Slutsatsen är att följande definition av regional kollektivtrafik kan användas i samband med studier av resenärernas preferenser: Regional kollektivtrafik riktas mot resor mellan tätorter eller till områden utanför tätort, och en majoritet av resorna genomförs regelbundet (generellt dagligen till en gång i veckan).

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • K2–The Swedish Knowledge Centre for Public Transport
Bidragets titel på inmatningsspråkDefinition av regional kollektivtrafik
Originalspråkengelska
UtgivningsortLund
FörlagK2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik
Antal sidor20
StatusPublished - 2018 aug 28
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnK2 working papers
Nr.2018:7