Delrapport: Presentation av kunskapsöversikt om konsumtion och överskuldsättning i det digitala samhället

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Bibtex

@misc{37f9c05b787e456e8ea1acb54365e18b,
title = "Delrapport: Presentation av kunskaps{\"o}versikt om konsumtion och {\"o}verskulds{\"a}ttning i det digitala samh{\"a}llet",
keywords = "Kunskaps{\"o}versikt, litteraturstudie, systematisk litteraturgenomg{\aa}ng, bibliometri.",
author = "Hanna Carlsson and Stefan Larsson and Fredrik {\AA}str{\"o}m",
note = "Det h{\"a}r {\"a}r en kommenterad version av den presentation som Hanna Carlsson och Stefan Larsson gav hos Kronofogden i Malm{\"o} torsdagen den 2 oktober 2014. Notera att detta bara {\"a}r tentativa resultat och att den f{\"a}rdiga analysen kommer i den slutgiltiga rapporten den 17 december. Kunskaps{\"o}versikten om konsumtion och {\"o}verskulds{\"a}ttning i det digitala samh{\"a}llet sker p{\aa} uppdrag av Kronofogdemyndigheten och utf{\"o}rs inom ramarna f{\"o}r Lunds universitets institut f{\"o}r ekonomisk trygghet (EconSec) och ing{\aa}r i det forskarn{\"a}tverk om ekonomisk trygghet som utg{\aa}r fr{\aa}n EconSec.",
year = "2014",
language = "svenska",
publisher = "Lund University Internet Institute",
type = "Other",

}