Demensvård i primärvården

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Demens är den fjärde största folksjukdomen i Sverige och cirka 148 000 människor har någon form av demenssjukdom. Med stigande ålder hos befolkningen ökar antalet stadigt och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens samt blandformer av dessa är de vanligaste demensdiagnoserna och de utgör tillsammans 50–75 procent av all demenssjukdom. Personer med demenssjukdom möter vi överallt i vårt samhälle och framför allt inom hälso- och sjukvården. Personer med minnesproblem kan i flera år ha haft en odiagnostiserad demenssjukdom eller varit ofullständigt utredda och söker ofta primärvården på grund av andra åkommor. Hos yngre personer med demens misstas ibland symtomen för tillstånd som depression och utmattningsdepression. Tidig utredning och diagnos av demenssjukdom bör oftast utföras i primärvården och i särskilda fall inom specialistsjukvården. Detta skulle underlätta personcentrerad omvårdnad genom vårdkedjan för patienten och för de närstående. Detta kapitel beskriver basal demensutredning, utvidgad demensutredning, demenssjuksköterskan i primärvården, personcentrerad omvårdnad, samt närstående som informella vårdare. Det behandlar även övergrepp och våld mot äldre.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationOmvårdnad i primärvården
RedaktörerChristina Bökberg
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor243-256
Volym1
ISBN (tryckt)978-91-44-07688-1
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriPopulärvetenskap
Peer review utfördNej

Publikationsserier

Namn
Volym1