Demokratins pris och litteraturens värde : böcker, politik och marknad i ljuset av 2002 års svenska bokmomssänkning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter