Den fria men begränsade rörligheten

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{c18d58ad8cb349b6b6681e92d40ccccf,
title = "Den fria men begr{\"a}nsade r{\"o}rligheten",
abstract = "R{\"a}tten att r{\"o}ra sig fritt, inom och {\"o}ver nationsgr{\"a}nser, {\"a}r ett ideal intimt f{\"o}rknippat med det moderna samh{\"a}llets sj{\"a}lvf{\"o}rst{\aa}else. Att man kan bryta upp fr{\aa}n en plats f{\"o}r att s{\"o}ka en annan, tillf{\"a}llig eller permanent, vistelseort {\"a}r en central del av v{\aa}rt samh{\"a}lles demokratiuppfattning. I synnerhet i dag {\"a}r det p{\aa}fallande hur starkt detta ideal framh{\"a}vs. Berlinmurens fall och globaliseringen av aff{\"a}rsresor, turism och migrationsfl{\"o}den har under senare {\aa}r ofta anv{\"a}nts som argument f{\"o}r att v{\aa}r tid skulle pr{\"a}glas av en den fria r{\"o}rlighetens demokratisering. Men m{\"o}jligheten till r{\"o}rlighet {\"a}r fortfarande starkt beroende av individens ekonomi och status inom hennes eget land och av hennes plats inom v{\"a}rldssamfundet i stort.",
keywords = "immigration, sociologi, migration, sociology, mobilitet, emigration",
author = "Rickard Andersson and Lisa Pelling and {Fumarola Unsgaard}, Olav and Magnus Wennerhag",
year = "2008",
language = "svenska",
pages = "8--16",
journal = "Fronesis",
issn = "1404-2614",
publisher = "Tidsf{\"o}reningen Fronesis",

}