Den ideala arbetslöshetsförsäkringen - Skiss till utgångspunkt för sociala lönsamhetsbedömningar

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{a0754cba903d40db8bd49f8c5a4cec2a,
title = "Den ideala arbetsl{\"o}shetsf{\"o}rs{\"a}kringen - Skiss till utg{\aa}ngspunkt f{\"o}r sociala l{\"o}nsamhetsbed{\"o}mningar",
author = "Lars S{\"o}derstr{\"o}m",
year = "1976",
language = "svenska",
booktitle = "Sosiaalpolitiika",
publisher = "III Nordiska socialpolitiska forskarseminariet",

}