Den interaktiva föreläsningen: Erfarenheter från användandet av mentometersystem

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Abstract

I många klassrum står läraren och ett fåtal studenter för i stort sett all kommunikation medan de flesta är passiva åhörare. Lärare har länge sökt efter verktyg och metoder för att öka studenternas delaktighet och skapa en interaktiv lärandemiljö. Ett beprövat, men i Sverige ännu ganska ovanligt, verktyg är att använda sig av mentometersystem. Ett mentometersystem består av trådlösa mentometerdosor som distribueras till studenterna, en mottagarenhet som ansluts till en dator samt en mjukvara som är integrerad med Microsoft® Power- Point. Systemet möjliggör att läraren kan ställa frågor som studenterna med hjälp av mentometer-dosorna svarar på. Deltagarnas svar skickas trådlöst till datorn via mottagaren och resultatet kan omedelbart visas som ett diagram i Microsoft® PowerPoint eller sparas för senare analys i Microsoft® Excel. Studenterna kan till exempel få ge sin åsikt i kontroversiella frågor inför en diskussion, besvara kunskapsfrågor, prov, eller prediktera resultatet av en demonstration innan den genomförs för att få dem att aktivt tänka till. All statistik på hur studenterna har svarat sparas och kan användas i efterhand för att dokumentera kunskaps-utvecklingen. Om man önskar kan systemet även användas för automatiskt närvarokontroll och som underlag för betygssättning. Mentometrar har inte bara en rad pedagogiska och produktivitetshöjande fördelar, framför allt ökar de intresset för studierna och gör undervisningen roligare!

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Annan maskinteknik

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor2-2
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningLärande i LTH, Genombrottet, nr. 4, december, 2008
StatusPublished - 2008 dec 1
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data