Den interaktiva föreläsningen: Erfarenheter från användandet av mentometersystem

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Bibtex

@misc{166975dff9a84c70a59483e5b86df79c,
title = "Den interaktiva f{\"o}rel{\"a}sningen: Erfarenheter fr{\aa}n anv{\"a}ndandet av mentometersystem",
abstract = "I m{\aa}nga klassrum st{\aa}r l{\"a}raren och ett f{\aa}tal studenter f{\"o}r i stort sett all kommunikation medan de flesta {\"a}r passiva {\aa}h{\"o}rare. L{\"a}rare har l{\"a}nge s{\"o}kt efter verktyg och metoder f{\"o}r att {\"o}ka studenternas delaktighet och skapa en interaktiv l{\"a}randemilj{\"o}. Ett bepr{\"o}vat, men i Sverige {\"a}nnu ganska ovanligt, verktyg {\"a}r att anv{\"a}nda sig av mentometersystem. Ett mentometersystem best{\aa}r av tr{\aa}dl{\"o}sa mentometerdosor som distribueras till studenterna, en mottagarenhet som ansluts till en dator samt en mjukvara som {\"a}r integrerad med Microsoft{\circledR} Power- Point. Systemet m{\"o}jligg{\"o}r att l{\"a}raren kan st{\"a}lla fr{\aa}gor som studenterna med hj{\"a}lp av mentometer-dosorna svarar p{\aa}. Deltagarnas svar skickas tr{\aa}dl{\"o}st till datorn via mottagaren och resultatet kan omedelbart visas som ett diagram i Microsoft{\circledR} PowerPoint eller sparas f{\"o}r senare analys i Microsoft{\circledR} Excel. Studenterna kan till exempel f{\aa} ge sin {\aa}sikt i kontroversiella fr{\aa}gor inf{\"o}r en diskussion, besvara kunskapsfr{\aa}gor, prov, eller prediktera resultatet av en demonstration innan den genomf{\"o}rs f{\"o}r att f{\aa} dem att aktivt t{\"a}nka till. All statistik p{\aa} hur studenterna har svarat sparas och kan anv{\"a}ndas i efterhand f{\"o}r att dokumentera kunskaps-utvecklingen. Om man {\"o}nskar kan systemet {\"a}ven anv{\"a}ndas f{\"o}r automatiskt n{\"a}rvarokontroll och som underlag f{\"o}r betygss{\"a}ttning. Mentometrar har inte bara en rad pedagogiska och produktivitetsh{\"o}jande f{\"o}rdelar, framf{\"o}r allt {\"o}kar de intresset f{\"o}r studierna och g{\"o}r undervisningen roligare!",
keywords = "SoTL",
author = "Ola Johansson and Daniel Hellstr{\"o}m",
year = "2008",
month = "12",
day = "1",
language = "svenska",
pages = "2--2",
journal = "L{\"a}rande i LTH, Genombrottet, nr. 4, december, 2008",

}