Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Villkoren för utbildning och undervisning förändras i väsentliga avseenden i takt med samhällets tilltagande komplexitet. Det är många gånger svårt för både lärare och elever att veta hur man på bästa sätt ska orientera sitt pedagogiska handlande. Med utgångspunkt från tre pedagogiska kontexter - grundskolan, de särskilda ungdomshemmen och grundskollärarutbildningen - problematiseras här det spänningsfält som råder mellan ett pedagogiskt handlande som kan beskrivas i termer av strategiska påverkansprocesser och ett mera kommunikativt förhållningssätt. Med grund i forskningsresultaten argumenterar Lena Fritzén för en fokusförskjutning inom didaktiken från ett snävt individperspektiv, som av tradition gundar sig i relationen elev, lärare och innehåll till ett socialt/samhälleligt perspektiv som tar sin utgångspunkt i det pedagogiska förhållandet mellan individen, samhället och kulturen.

Detaljer

Författare
  • Lena Fritzén
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1998 nov 20
Förlag
  • Lund University Press
Tryckta ISBN91-7966-547-0
StatusPublished - 1998
PublikationskategoriForskning