Den praktiska teologin som professionsteori

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Artikeln påminner svensk praktisk teologi om dess historiskt givna identitet samt visar att denna identitet härleds ur ett bestämt encyklopediskt sammanhang. Utgångspunkten för den encyklopediska bestämningen är att akademisk teologi är en i Schleiermachers mening positiv vetenskap, vars uppgift är att främja kyrka och kristendom. I denna positiva vetenskap har den praktiska teologin rollen av professionsteori. Den bildar en brygga mellan å ena sidan filosofisk och historisk teologi, å andra sidan den praxis som teologin ytterst är till för. Utifrån denna utgångspunkt behandlas den praktiska teologins fyra ansvarsområden: studenterna, kyrkorna, forskningen och fakulteten. Uppgiften gentemot studenterna är att lära dem kombinera olika slags teologisk kunskap i teoretisk reflexion över kyrklig praxis. Uppgiften gentemot kyrkorna är att tillhandahålla välutbildade ledare och nyttig forskning. Uppgiften i forskningen är att främja kyrkolivets anpassade gestaltning utan att göra avkall på vetenskaplighet och utan att stävja den akademiska friheten. Uppgiften gentemot teologisk fakultet, slutligen, är att bidra till sammanhållning och samarbete mellan ämnena genom att lära av dem alla och tillämpa dem på praxis.
En rätt förståelse av ämnet understryker dess betydelse för akademi, kyrka och samhälle. De uppfattningar avvisas som mest har bidragit till att fördunkla ämnets identitet, nämligen en positivistisk syn på teologi som kristendomsforskning och, i nyare tid, bruket av termen ”Practical Theology” i sammanhang där teologer ägnar sig åt kritiska studier, praxisteori eller social aktivism.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap
  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

  • Praktisk teologi, Practical Theology, Friedrich Schleiermacher, professionsteori
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)69-90
Antal sidor22
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym97
Utgåva nummer1
StatusAccepted/In press - 2021 feb 10
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa