Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad. Statistik och analyser: facklig medlemsutveckling, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning 2000-2023.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsatte att falla under 2018, det vill säga andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund. Minskningen var något större i privat än i offentlig sektor och i likhet med året dessförinnan föll organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, men nedgången var störst bland arbetarna. Förändringarna kan te sig små om man ser till enskilda år, men de senaste dryga tio åren har flera dramatiska förändringar skett av den fackliga organisationsgraden i Sverige Det övergripande mönstret är en kraftig tillbakagång för fackföreningsrörelsen när det gäller såväl antalet som andelen medlemmar, men utvecklingen rymmer stora variationer mellan förbund, sektorer och löntagargrupper. Denna rapport innehåller (1) en grundlig beskrivning av utvecklingen när det gäller organisationsgrad (på både fack- och arbetsgivarsidan), kollektivavtalstäckning och andra förändringar av partsmodellen; (2) en analys av de tänkbara orsakerna; (3) en framtidsprognos av den fortsatta utvecklingen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • Svenska modellen, organisationsgrad, fackförening, fackförbund, arbetsgivare, företag, LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, partsrelationer, medlemsutveckling, a-kassa, kollektivavtal, täckningsgrad, sociologi, sociology, medlemsavgift, Gent-system, Danmark, arbetare, tjänstemän, löntagare, utrikes födda, inrikes födda, medlemsrekrytering
Originalspråksvenska
UtgivningsortStockholm
FörlagArena Idé
Antal sidor108
ISBN (elektroniskt)978-91-985542-1-2
StatusPublished - 2019 maj 22
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Redaktör: German Bender, Arena Idé

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Anders Kjellberg, 2020 jun 7, Stockholm: Arena Idé. 188 s. (Arbetsliv och inflytande)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

German Bender & Anders Kjellberg, 2019 maj 27, Svenska Dagbladet (E-SvD).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

German Bender & Anders Kjellberg, 2019 maj 22, Svenska Dagbladet, Stockholm, s. 04-04 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (3)

Related projects

Anders Kjellberg & German Bender

2019/01/012020/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)