Det Digitala Samhället

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Under hösten 2012 och vintern 2013 ansvarade Stefan Larsson och Per Runeson för en tvärvetenskaplig studiegrupp om Det digitala samhället på Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Vid sex seminarietillfällen under hösten 2012 och början av 2013 träffades 17 forskare från sex fakulteter, en eftermiddag, var tredje vecka för att få olika perspektiv att mötas och konfronteras kring aspekter på det digitala samhället som spänner från konst och musik, via litteratur och bibliotek, lagar och normer, arbetsmiljö och yrkesroller, till algoritmer, mjukvara och kryptering. Den blogg som fördes under studiegruppens träffar har nu omvandlats till denna bok, skriven av Stefan Larsson och Per Runeson.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagPufendorfinstitutet, Lunds universitet
Antal sidor47
ISBN (tryckt)978-91-979893-1-2
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Visa alla (1)