Det känns inte längre som det var länge sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Maria de Laval
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-978899-2-6
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data