Det ordningsskapande våldet och rädslan för massan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{174579deeef04fd7a4734cddb07bb581,
title = "Det ordningsskapande v{\aa}ldet och r{\"a}dslan f{\"o}r massan",
abstract = "Dagligen m{\"o}ter vi det brutala fysiska v{\aa}ldet. P{\aa} tv-sk{\"a}rmar och l{\"o}psedlar. V{\aa}ldet syssels{\"a}tter v{\aa}r fantasi. Fascinerar, underh{\aa}ller, skr{\"a}mmer och s{\"a}ljs som mediavaror. Produkter vars konsumtion f{\aa}r oss att uppleva v{\aa}r v{\"a}rld som en mer otrygg och skr{\"a}mmande plats. De skapar r{\"a}dsla, som i sin tur l{\aa}ter sig exploateras av politiskt konservativa krafter. Det medialiserade v{\aa}ldet och r{\"a}dsleproduktionen blir en del i maktut{\"o}vningen i samh{\"a}llet. Trots att de brott vi skr{\"a}ms upp av, i ett historiskt l{\"a}ngre perspektiv, egentligen inte har {\"o}kat i omfattning. Men det direkta v{\aa}ldet {\"a}r knappast n{\aa}got som blott och bart spelas ut p{\aa} en fri yta av simulacra, fritt fr{\aa}n kopplingar till m{\"a}nskligt lidande och sm{\"a}rta. Allt f{\"o}r ofta ut{\"o}vas det p{\aa} de platser dit str{\aa}lkastarnas ljus inte riktas. Smutsiga krig, som antingen gl{\"o}ms bort f{\"o}r att de {\"a}r l{\aa}ngt borta fr{\aa}n alla ekonomiska intresseomr{\aa}den, eller tv{\"a}ttas rena n{\"a}r de genomf{\"o}rs av de v{\"a}rldsmakter som inte bara beh{\"a}rskar den milit{\"a}ra utan {\"a}ven den kommunikativa globala makten. Marginaliserade f{\"o}rorter d{\"a}r sociala problem blossar upp till v{\aa}ldsamheter mellan dess inv{\aa}nare. Smutsiga inb{\"o}rdeskrig och folkmord, ofta framdrivn av maktherrar i redan h{\aa}rt sargade l{\"a}nder. M{\"a}ns smutsiga och vardagliga v{\aa}ld mot kvinnor, m{\aa}nga g{\aa}nger i sj{\"a}lva hj{\"a}rtat av den institution som oftast upph{\"o}js till trygghetens garant: familjen. I en tid d{\aa} makten hellre tar till v{\aa}ld f{\"o}r att l{\"o}sa internationella konflikter {\"a}n att f{\"o}rlita sig p{\aa} andra metoder, i en tid d{\aa} m{\"a}ns v{\aa}ld mot kvinnor {\"a}r en vardaglig realitet och fortfarande f{\"o}rnekas vara ett uttryck f{\"o}r ett universellt k{\"o}nsf{\"o}rtryck, och i en tid d{\aa} sociala r{\"o}relser och protester fr{\aa}n underordnade st{\"a}mplas som v{\aa}ldsamma, terroristiska och hot mot demokratin, vill vi st{\"a}lla fr{\aa}gan om v{\aa}ldet i en politisk kontext. F{\"o}r att f{\aa} svar p{\aa} fr{\aa}gan om v{\aa}ldets funktion i v{\aa}rt samh{\"a}lle, b{\"o}r man s{\"o}ka sig till det politiska f{\"a}ltets absoluta mittpunkt, eller kanske snarare den position som framst{\"a}ller sig sj{\"a}lv som den neutrala och naturliga politiska st{\aa}ndpunkten.",
keywords = "kollektivt handlande, liberalism, feminism, sociala r{\"o}relser, terrorism, ickev{\aa}ld, terrorismbek{\"a}mpning, v{\aa}ld, krig, sociologi, sociologiska institutionen, sociology",
author = "Magnus Wennerhag",
year = "2003",
language = "svenska",
pages = "6--17",
journal = "Fronesis",
issn = "1404-2614",
publisher = "Tidsf{\"o}reningen Fronesis",
number = "11-12",

}