"Det var kunskap jag behövde" : studiecirklar och politisk kultur

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{06045f3dc64d47c39d4e5108c63115e2,
title = "{"}Det var kunskap jag beh{\"o}vde{"} : studiecirklar och politisk kultur",
abstract = "Studiecirklar har haft en stor betydelse f{\"o}r arbetarr{\"o}relsen, liksom f{\"o}r m{\aa}nga andra folkr{\"o}relser, under 1900-talet. De var viktiga verktyg f{\"o}r att kunna vara samh{\"a}llsengagerad och vara med och ta ansvar f{\"o}r det man ans{\aa}g vara av ett gemensamt intresse. Att vara med och ta ett ansvar f{\"o}r det gemensamt angel{\"a}gna och bes{\"a}tta politiska poster runt om i kommunerna kr{\"a}vde kunskap om den kommunala verksamheten. {\"A}ven om m{\aa}nga av arbetarr{\"o}relsens ledare genom studiecirklar och vardagligt arbete i olika f{\"o}reningar var skolade f{\"o}reningsm{\"a}nniskor och driftiga ledare, s{\aa} g{\"a}llde det nu att beh{\"a}rska den kommunala organisationen. F{\"o}r att i Helsingborg klara detta startades i ABF:s regi cirklar i medborgarkunskap. Genom studiecirklarnas betoning p{\aa} bl.a. praktiska f{\"a}rdigheter och nyttiga {\"a}mnen f{\"o}r den fackliga och politiska kampen blev cirklarna viktiga platser d{\"a}r man l{\"a}rde sig och varandra att sk{\"o}ta de fackliga och politiska organisationerna. Men minst lika viktigt var att cirklarna genom de {\"a}mnen man studerade och diskuterade bidrog till att ge en tilltro till politiken som en m{\"o}jlighet att ta tillvara det man uppfattade som av gemensamt intresse. P{\aa} detta s{\"a}tt blev studiecirklarna viktiga i utvecklingen av demokratin i samh{\"a}llet och platsen d{\"a}r man blev delaktig i en politisk inskolning som vi kan kalla f{\"o}r politisk socialisation. Genom sin omfattning och betydelse var studiecirklarna en viktig del inom arbetarr{\"o}relsen och bidrog till att forma en politisk kultur inom arbetarr{\"o}relsen. En upps{\"a}ttning normer, v{\"a}rderingar och gemensamma f{\"o}rst{\"a}llningar man kan finna bland politiskt aktiva inom arbetarr{\"o}relsen. I formandet av en politisk kultur fyller s{\aa} triviala fr{\aa}gor som: Hur gick m{\"o}tena konkret till? Vem gjorde vad, vad handlade m{\"o}tena om, hur s{\aa}g m{\"o}tesrummen ut, hur gick det till n{\"a}r man l{\"a}rde sig m{\"o}testeknik, skriva protokoll, h{\aa}lla anf{\"o}rande osv.",
keywords = "politisk kultur, studiecirklar, politik, bildning",
author = "Jan Fredriksson",
year = "2005",
language = "svenska",
volume = "4",
pages = "20--24",
journal = "Arbetarhistoria: meddelande fr{\aa}n arbetarr{\"o}relsens arkiv och bibliotek",
issn = "0281-7446",
publisher = "Arbetarr{\"o}relsens arkiv och bibliotek",

}