Digitala medier och intermedialitet : kursutvecklingsplan för Intermediala studier, fortsättningskursen (31-60 hp) Delkurs: Digitala medier (7,5 hp) heltid

Forskningsoutput: Working paper

Standard

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

RIS

TY - UNPB

T1 - Digitala medier och intermedialitet : kursutvecklingsplan för Intermediala studier, fortsättningskursen (31-60 hp) Delkurs: Digitala medier (7,5 hp) heltid

AU - Askander, Mikael

N1 - The paper is a paper presented, not published, in a course arranged by CED, Center for Educational Development, Lund University, Fall 2010.

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - I denna kursutvecklingsplan beskriver jag mina tankegångar om och mitt planerade arbete med att utveckla och utforma kursen ”Digitala medier” inom ämnet Intermediala studier. Den huvudsakliga och primära idén – och utmaningen för mig – har varit och är att kursen ska formas till en konstruktivt länkad kurs. Jag utgår från John Biggs idéer om constructive alignment – konstruktiv länkning – och hur en kurs på bästa sätt kan få sina delar att samspela till en helhet för att studenterna/kursdeltagarna verkligen ska förstå, och därmed kunna använda sin förståelse av, det kursen handlar om. Utgångspunkten i konstruktiv länkning är kursens mål, som ska uppfyllas; dessa mål ska styra undervisning, läraktiviteter, kursupplägg och examinationsformer. I min framställning presenterar jag kursens bakgrund. Jag formulerar specifika mål för kursen, och diskuterar sedan hur kursupplägg, examinationsformer, kurslitteratur och kursutvärdering på bästa sätt bör utformas för att målen ska nås. Också (del-)kursen Digitala mediers relation till andra kurser inom intermediala studier diskuteras, liksom vikten av att förankra studenternas lärande i den så kallade verkligheten, bortom det renodlat teoretiska. Nämnas bör att kursen föreslås kretsa kring en kursblogg som skapas för kursen och som ska samspela med övriga kursmoment. Studenterna kommer att få stor del i utformning av och innehåll på denna blogg (och i kursen). Jag avrundar med att lyfta fram några pedagogisaka utmaningar som genomsyrar och kommer att prägla det fortsatta arbetet med kursen.

AB - I denna kursutvecklingsplan beskriver jag mina tankegångar om och mitt planerade arbete med att utveckla och utforma kursen ”Digitala medier” inom ämnet Intermediala studier. Den huvudsakliga och primära idén – och utmaningen för mig – har varit och är att kursen ska formas till en konstruktivt länkad kurs. Jag utgår från John Biggs idéer om constructive alignment – konstruktiv länkning – och hur en kurs på bästa sätt kan få sina delar att samspela till en helhet för att studenterna/kursdeltagarna verkligen ska förstå, och därmed kunna använda sin förståelse av, det kursen handlar om. Utgångspunkten i konstruktiv länkning är kursens mål, som ska uppfyllas; dessa mål ska styra undervisning, läraktiviteter, kursupplägg och examinationsformer. I min framställning presenterar jag kursens bakgrund. Jag formulerar specifika mål för kursen, och diskuterar sedan hur kursupplägg, examinationsformer, kurslitteratur och kursutvärdering på bästa sätt bör utformas för att målen ska nås. Också (del-)kursen Digitala mediers relation till andra kurser inom intermediala studier diskuteras, liksom vikten av att förankra studenternas lärande i den så kallade verkligheten, bortom det renodlat teoretiska. Nämnas bör att kursen föreslås kretsa kring en kursblogg som skapas för kursen och som ska samspela med övriga kursmoment. Studenterna kommer att få stor del i utformning av och innehåll på denna blogg (och i kursen). Jag avrundar med att lyfta fram några pedagogisaka utmaningar som genomsyrar och kommer att prägla det fortsatta arbetet med kursen.

KW - SoTL

M3 - Working paper

BT - Digitala medier och intermedialitet : kursutvecklingsplan för Intermediala studier, fortsättningskursen (31-60 hp) Delkurs: Digitala medier (7,5 hp) heltid

ER -