Digitalisering och socialt arbete - en kunskapsöversikt

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Det finns i Sverige en allt tydligare politisk vilja att katalysera digitalisering- en av offentlig sektor, inklusive det kommunala sociala arbetet. Samtidigt pågår också en omfattande digitalisering av det svenska samhället överlag som det kommunala sociala arbetet har att hantera både på organisations-, handläggar- såväl som brukarnivå. Men hur ser det forskningsbaserade kunskapsläget ut?

Vi redogör i denna kunskapsöversikt både för ett internationellt såväl som nationellt forskningsläge med fokus på sociala medier och organisation, men också mer specifikt för de etiska och normativa frågeställningar som litteraturen lyfter fram i relationen digitalisering och socialt arbete. Vi delar upp digitaliseringsbegreppet i två vågor, för att tydliggöra vilken typ av digitalisering som avses, och vi delar upp slutsatserna i fyra kategorier för att tydliggöra hur karaktären på utmaningar och möjligheter ser ut, som i vår analys därmed i huvudsak härrör till: 1. Professionen; 2. Tekniken; 3. Organisationen; och 4. Juridiken.

Samtidigt kan vi i denna kunskapsöversikt konstatera att fältet kring digi- talisering och det sociala arbetet, socialtjänsten och sociala myndigheter är relativt outvecklat som forskningsdisciplin, inte minst när det gäller den explicit svenska kontexten. Här finns fortfarande en tonvikt vid upptäck- ande och initierande av ny teknik och diskussioner stannar vid hur det professionella sociala arbetet kan utvecklas genom att ta till sig den nya digitala tekniken, och påfallande många resonemang handlar om hur svår och utmanande digitaliseringen är för det sociala arbetet.

Denna kunskapsöversikt publiceras av Lunds universitets internetinstitut (LUii) inom ramarna för ett samarbete med Helsingborg stad. Författare är Lupita Svensson, filosofie doktor i socialt arbete och lektor vid Social- högskolan vid Lunds universitet, och Stefan Larsson, rättssociolog, jurist och docent i teknik och social förändring. Översikten har finansierats av FoU Helsingborg och Vinnova.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • digitalisering, socialt arbete, professionskultur, socialt arbete i Sverige, teknik, ny teknik, offentlig verksamhet, verksamhetsutveckling, internet
Originalspråksvenska
UtgivningsortLandskrona
FörlagLunds universitets internetinstitut (LUii)
Antal sidor58
Volym3
Utgåva5
ISBN (elektroniskt)978-91-982312-6-7
ISBN (tryckt)978-91-982312-6-7
StatusPublished - 2017 mar 7
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnLUii reports
FörlagLund University Internet Institute
Nr.5
Volym3

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Stefan Larsson & Lupita Svensson

2016/04/012017/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Larsson, S. (intervjuad)
2017 sep 25

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Svensson, L. (presentatör), Larsson, S. (presentatör)
2017 sep 21

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (2)