Discovery of Novel Receptors for Lipid Mediators - a study leading to the identification of receptors involved in metabolism and the immune system

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Oberoende av om det är i ett samhälle, datornätverk eller organen i en mänsklig kropp, så är behovet av kommunikation stort i en komplex miljö. Eftersom den komplicerade människokroppen är beroende av kommunikation för att reglera funktioner, skickas otaliga mängder signaler oavbrutet. För att signalerna skall vara meningsfulla så måste de kunna tas emot och behandlas. Behovet av specifika mottagare för att kunna urskilja enskilda signaler är uppenbar, som t.ex. signalen att en muskel skall användas, näsan känner en doft eller att en infektion skall angripas. Kroppen har löst detta med hjälp av en stor mängd mottagarmolekyler (receptorer) som sitter på ytan av celler och fångar upp dessa signaler.

Receptorer fungerar som ett lås där en korrekt signalmolekyl agerar nyckel och låser up - aktiverar mottagarreceptorn. För att kunna reglera de komplexa mekanismerna i kroppen finns många olika typer av receptorer. Den största gruppen besläktade receptorer är de så kallade G-protein kopplade receptorerna. När den korrekta signalmolekylen aktiverar dessa receptorer så skickar de i sin tur vidare uppgifter om lämpliga åtgärder in i cellen via G-proteiner. Totalt i den mänskliga kroppen finns närmare tusen olika receptorer av den här typen, men många av dessa är helt okända och vi saknar kunskap om deras aktiverande signalmolekyl, var de finns och vilken roll de spelar den mänskliga fysiologin.

Ungefär hälften av dagens läkemedel fungerar genom att påverka dessa receptorer på ett eller annat sätt. T.ex. kan förhöjt blodtryck kompenseras genom att en receptors signalförmåga blockeras (t.ex. beta-blockare). Eftersom flera hundra receptorer idag inte är karakteriserade finns det en enorm läkemedelspotential inom denna grupp av receptorer.

Målet med detta arbete har varit att identifiera sådan okända receptorer, sätta in dem i ett molekylärt system för att hitta den korrekta signalmolekylen och klargöra hur och vilka av kroppens organ som påverkas. Detta är ett är projekt där det inte går att förutsäga processens gång, eller dess slutgiltiga mål, men som stimulerar till ett nyfiket utforskande.

Denna upptäcktsresa bland okända receptorer ledde fram till karakteriseringen av fyra nya receptorer, vilka beskrivs mera ingående i detta arbete. Den första identifierades som den andra receptorn för LTB4, som är involverad i immunförsvarets inflammatoriska process. På ytan av pankreasceller påträffades vidare en receptor som aktiveras av mellanlånga till långa fettsyror (10 till 18 kolatomer i kedjelängd) och medverkar i regleringen av insulinfrisättningen. Även vissa moderna diabetesläkemedel visade sig kunna påverka denna receptor. Den tredje receptorn aktiveras av signaler i form av korta fettsyror (2 till 6 kolatomer i kedjelängd), typiskt sådana som produceras av tarmbakterier. Det har länge varit känt att sådana signaler har förmågan att hämma immunförsvaret och medverkar troligen till att kroppen tillåter en bakterienärvaro i tarmen. Slutgiltigen, identifierades en tredje aktör i den fettsyre-aktiverade receptorfamiljen. Även denna aktiveras av korta fettsyror och föreslogs nyligen att reglera vissa funktioner i fettceller. De tre receptorerna som aktiveras av olika typer fettsyror bildar tillsammans en besläktad underfamilj av G-protein kopplade receptorer.

Dessa upptäckter kan bidraga till förstålelsen av fettmetabolism och utvecklingen av nya specifika läkemedel inom områden som diabetes, fetma och immunförsvar.

Detaljer

Författare
  • Niclas Nilsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Medicinska grundvetenskaper

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 apr 23
Förlag
  • Niclas E Nilsson, Molecular Neurobiology, Lund University, BMC A12, 221 84 Lund, Sweden,
Tryckta ISBN91-628-5964-1
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data