Diskriminering och psykosocial ohälsa : migrantarbetare i jordbruket

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Den här artikeln fokuserar arbetsmiljöfrågor relaterade till migrantarbete inom den gröna näringen (jordbruket), och då särskilt säsongsarbete. I synnerhet lyfter artikeln fram den diskriminering och psykosociala ohälsa som i hög utsträckning drabbar migranterna. Eftersom det i dagsläget inte finns någon publicerad forskning avseende nutida förhållanden i Sverige så bygger slutsatserna till stor del på en genomgång av vetenskapliga publikationer avseende situationen i andra jämförbara länder.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Arbetslivsstudier

Nyckelord

Originalspråksvenska
TidskriftArbetsmarknad & Arbetsliv
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data