Dissatisfied patients after total knee arthroplasty.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Pain, Function, and Dissatisfaction after Total knee Arthroplasty

    ALI, ABDULEMIR. MUHAMMED. NURI., 2016, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 50 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)