Doing the rite thing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Denna artikel, som bygger på min avskedsföreläsning inför pensioneringen, visar lite av den mångfald av ingångar som finns i ritualstudiet. Oavsett om riter ändrar form och kontexter så är de formaliserade handlingarna centrala delar i individens liv eller samhället. Riten som begrepp och att hitta det rituella språket är viktigt i inom religionsämnet, men har oftast bortsetts till förmån för textstudier, uttolkning av läror och doktriner. Riten har ibland endast setts som ett medel att visa eller bygga upp tron, men riten kan både utföras under stark hängivelse och utan tro alls, som en ren praktik. Mångfalden av riter har både fått forskare att försöka fånga in denna mänskliga verksamhet i en definition och istället fokusera på hur formaliseringen – ritualiseringen – av handlingar går till, studera kontexten och om det finns strategiska vinster med handlandet. Mitt avslutande exempel på nya, individ-centrerade riter till skillnad från de liturgiska, ville visa just på hur kontexten, här ett nyliberalt, individcentrerat marknadssamhälle skapar nya rituella sammanhang.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionshistoria

Nyckelord

  • Riter, rituellt språk, rituell förändring
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)223-237
Antal sidor14
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym4
Utgåva nummer95
StatusPublished - 2019
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa