Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två Rumänska bosättningar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Fattiga EU-medborgare som tigger i de rikare EU-länderna har väckt stor uppmärksamhet under senare år. I mindre utsträckning har emellertid de personer som står i centrum för diskussionen fått komma till tals på sina egna villkor eller fått redovisa vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom. Syftet med denna studie är att genom forskningsintervjuer med fattiga EU-medborgare i Rumänien och deltagande observationer i två av deras
hemmiljöer kartlägga drivkrafter för den mobilitet som väckt uppmärksamhet
i värdländerna det senaste decenniet. Särskilt kartläggs samspelet mellan
strukturella förhållanden och individernas eget handlande.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • romer, mobilitet, fattigdom, tiggeri, EU-medborgare
Originalspråksvenska
Artikelnummer2
Sidor (från-till)18-33
Antal sidor15
TidskriftSocionomens forskningssupplement
Volym45
Utgivningsnummer1
StatusPublished - 2019 jan 31
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa