Effect of oxygen therapy on myocardial salvage in ST elevation myocardial infarction: the randomized SOCCER trial

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2016
  2. Best Scientific Presentation (2016)

    Ardavan Khoshnood (Mottagare), 2016

    Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)