Effektiva rättsmedel i EUs konkurrensrättsprocess

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Abstract

Abstract in Undetermined
Under närmare ett decennium har jag följt behandlingen av AstraZenecas numera fastslagna överträdelser av konkurrensrätten. Den fällande domen är kanske inte alldeles oväntad, även om det funnits anledning att diskutera olika frågeställningar. När jag ser tillbaka på de samlade bidragen slår det mig att min främsta invändning är att myndigheterna så enögt främjar den generiska konkurrensen på bekostnad av orginaltillverkarnas bekostnad. Det ligger i linje med en strävan att påverka prisbilden neråt i hela gemenskapen, men det har den förödande konsekvensen att utrymmet för forskning och innovation begränsas. Effekterna på lite sikte är alldeles tydliga. Sverige hade på 1980-talet en framgångsrik läkemedelsindustri med företag som Pharmacia, Astra, Leo, Ferrosan och Ferring. Idag har dessa företag försvunnit som självständiga enheter on inlemmats i större internationella grupperingar. Är det verkligen den utveckling som gemenskapen eftersträvar? På 80-talet stod den europeiska läkemedelsindustrin sig stark mot den amerikanska. Nu är rollerna helt ombytta och amerikanerna dominerar fullständigt med stöd av en betydande hemmamarknad.
Denna slutsummerande artikel utgår ifrån att de euroepiska myndigheterna inte avsiktligt vill eliminera en stark europeisk forskande industri och frågar sig om det är något systemfel. Är det så att det finns en automatik inbyggd i processen som inte ger det forskande läkemedelsföretaget en rimlig chans att hävda sina ståndpunkter och att när väl bollen satts i rullning är företaget förlorat. Hittills har alla ärenden som rört missbruk av dominerande ställning med närmast automatik lett till bifall av talan, även när effekten på lång sikt för europeisk industripolitik blivit negativ. Om det är en riktig hypotes har vi all anledning att se över den konkurrensrättsliga processen och dess mål.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

Originalspråksvenska
StatusUnpublished - 2013
PublikationskategoriForskning