Ekonomisk Otrygghet: En deskriptiv analys av migranters överskuldsättning

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Rapporten, som är resultat av samarbetet mellan Kronofogden och Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, har sitt avstamp i rättens betydelse för att de niera och mäta överskuldsättning. Den lyfter upp och sammanför två av samhällets och rättssystemets stora problemområden: migration och överskuldsättning. Empirin i rapporten utgöras av en samkörning av Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas med Statistiska centralbyråns databas som har gett information om gäldenärernas socioekonomiska bakgrund. Den skapar ny kunskap kring överskuldsättning i samhället generellt och för migranter i synnerhet. I rapporten studeras dels vilka som är överskuldsatta i Sverige, dels vilka faktorer som påverkar överskuldsättningen. För att få en djupare förståelse av överskuldsättningens spridning undersöks även skillnaderna mellan statliga skulder och övriga skulder, samt om socioekonomiska variabler påverkar dessa skillnader.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • överskuldsättning, utrikes födda, invandrare, Kronofogdemyndigheten, Kronofogden
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagMedia-Tryck, Lund University, Sweden
Antal sidor93
ISBN (tryckt)978-91-7753-587-4
StatusPublished - 2018 feb 4
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnSociology of Law Research Report
Nr.1
Volym2018
ISSN (tryckt)1404-1030

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data