Ekonomiska omvärldsfaktorer i företagets extern-redovisning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift